1. Põhitõed‎ > ‎

1.2 Uus Hindamine

Vali Qlity Survey/Qlity Hindamine menüüst ja seejärel Manage/Halda

Uue hindamise lisamiseks vajuta “Add/Lisa”
Name/Nimi - Hindamise nimi, näha testi ajal

URL Key/URL Võti - Unikaalne võti mida saab külalishindaja hindamisele sisenemiseks kasutada

Guests Mode/Avalik režiim:

  • No Guests - Ainult õige kontoga kasutajad saavad hindamisega liituda (Kõige turvalisem)
  • Allow Guests - Kõik kellel on hindamise URL aadress saavad liituda (või URL võti ja ettevõtte ID)
  • Autologin with guests - Hindajad liituvad hindamisega automaatselt anonüümselt

Teksti töötlemiseks saab kasutada markdown koodi.
Default mode/Vaikimisi Režiim - määrab kas hindamine algab toote või välja režiimis. Lisainfot: Survey Modes

Order mode:

  • Simultaneous - Hindaja saab hindamise ajal toodete vahel liikuda
  • Sequential - Toodete hindamine toimub kindlas järjekorras, hindaja ei saa toodete vahel vabalt liikuda
  • On Completion text - Tekst mida hindaja näeb peale hindamise lõpetamist. Saab kasutada näiteks lingi lisamiseks järgmisele hindamisele.

User Fields/Hindaja Väljad

Küsimused mida saab küsida hindaja kohta, näiteks vanus, sugu jne. Saab kasutada samu välju, mis toodete hindamisel.

Lisa infot väljade kohta: Fields
Add Samples to survey/Toodete lisamine hindamisele

Lisa Toode - Admin saab hindamisega siduda tooted mida hindajad sellel hindamisel näevad. Toote nime on võimalik sildiga peita. Kui tootele on lisatud silt, näeb hindaja hindamise ajal seda silti, mitte toote nime.

Toote Nimekiri:

  • Locked sample list - Hindamisel on fikseeritud toodete nimekiri
  • Unlocked sample list - Hindaja saab hindamisele lisada tooteid Adminni poolt defineeritud nimekirjast (hindamisele lisatud tooted)
  • Unique samples - Igat toodet saab lisada vaid korra

Preloaded samples - Admin saab määrata, millised tooted on hindamisele automaatselt lisatud (vajalik ainult juhul, kui kausutusel on “Unlocked 
Sample Fields

Määrab millised väljad/küsimused on hindamisel ning milline on nende järjekord.

Lisa infot väljade kohta: Fields
Next Topic: Manage Survey
Comments