1. Põhitõed‎ > ‎

1.3 Halda hindamist

URL - unique web address ehk unikaalne veebi aadress. Seda jagades saab kutsuda kasutajaid hindama

Publish/Unpublish - Kasutajad saavad osa võtta ainult Avalikest hindamisest
NB: Hindamise muutmine Avaldamata olekusse kustutab juba kogutud tulemused.

Close - Inaktiveerib hindamise. Ainult Admin pääseb testile ligi. Kõik andmed säilivad ning hindamist on võimalik hiljem uuesti vajadusel avaldada.

Duplicate - Teeb hindamisest duplikaadi (ilma andmeteta).

Results - Tulemuste/andmete vaatamine.


Next Topic: Test Day
Comments