Väljad/küsimuste tüübid

Text / Tekst - ühe realine väli lühikese teksti kogumiseks

Text area / Teksti väli - väli pikema tekstilõigu kogumiseks

Static text / Staatiline tekst - teksti lisamiseks hindamisse. Teksti saab töödelda markdown abil

Slider / Slaider - horisontaalne slaider, saab kombineerida teksti ja numbrilisi väärtuseid

Checkbox - jah/ei vastuse kogumiseks

Multi checkbox - Väli ühe või enama vastuse variandi kogumiseks

Select / Valik - küsimus ühe valik vastusega

Date / Kuupäev - Kuupäeva väli

Datetime / Kuupäev ja aeg - Kuupäeva ja aja sisestamise väli

Number - Numbri kogumise väli


Comments